Serveis de Outsourcing

Sigui quin senyal el sector de la teva empresa, la informàtica és fonamental per al seu bon funcionament, com ja hauràs notat. Tant de cara a la productivitat com per a l’organització interna i molts altres aspectes i és precisament en l’àmbit informàtic on els serveis d’outsourcing estan més implantats, com demostra Hard & Soft Consultors Tecnològics, gràcies a les múltiples avantatges que ofereixen.

Per outsourcing informàtic (o outsourcing tecnològic, com de vegades es coneix) s’entén el conjunt de serveis tècnics relacionats amb equips, sistemes i xarxes d’una determinada empresa i que es realitzen de forma externa. És a dir, per una altra empresa o grup de professionals subcontractats, tot i que aquests serveis es poden realitzar tant de forma presencial com remota.

Avantatges de l'outsourcing per als nostres clients

Els avantatges de recórrer a l’outsourcing en serveis informàtics són nombroses i importants. Aquestes són les principals:

Preu més econòmic

Optar pel IT outsourcing (o externalització IT, per la seva traducció habitual a l’espanyol) suposa una important reducció de costos per a una empresa. Sobretot, en recursos humans, ja que permet prescindir d’empleats propis dedicats a tasques informàtiques. Però també pel que fa a material, equips i subministraments associats a aquests, ja que tot això va a compte de l’empresa subcontractada, Hard & Soft Consultors Tecnològics en aquest cas. D’aquesta manera, els costos estan clarament especificats i delimitats per endavant, mitjançant la corresponent quota fixa a abonar mensualment, reflectida en el pressupost o contracte de subcontractació.

Major especialització

Les empreses d’outsourcing informàtic, dins de la seva àmplia varietat de serveis, poden estar especialitzades en un àmbit concret, com passa per exemple amb Hard & Soft Consultors Tecnològics i l’entorn de la Gestió del Coneixement i la programació a mida adaptada als nostres clients.

Esforços en aspectes estratègics

Alliberant a la seva plantilla d’aquestes tasques merament operatives, aconseguiràs que tots els esforços se centrin en l’àmbit estratègic: augment de la productivitat, inici de la internacionalització, ampliació de la quota de mercat actual, etc.

Personal amb coneixements actualitzats

Els nostres tècnics estan certificats en els seus corresponents especialitats. L’empresa client no ha de preocupar-se per donar formació als seus empleats, sinó que és l’empresa subcontractada qui fa el mateix amb els seus. En qualsevol cas, si voleu que alguns membres de la seva plantilla actualitzen els seus coneixements en una determinada matèria IT, Hard & Soft Consultors Tecnològics també li ofereix aquest servei.

Continuïtat del servei

Amb el nostre outsourcing evita el risc de baixes per malaltia o qualsevol altre contratemps vinculat a una pèrdua del servei, garantim tenir sempre un tècnic disponible.

Estem a la seva disposició

El nostre horari d’atenció al client és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00. Contacti amb nosaltres al telèfon 93 494 01 95 – 93 762 08 19, o per correu electrònic a la direcció info@hardysoft.es sense compromís.