DELSOL NOMINASOL

Programa de nòmines

DELSOL NOMINASOL és un programari de nòmines i assegurances socials que s’instal·la de forma molt senzilla i que permet començar a treballar ràpidament. L’única cosa que has de fer és descarregar-lo i instal·lar-lo en el teu equip, és gratis i no té límit d’ús permetent crear tantes empreses com necessitis. És multiusuari i es pot instal·lar en xarxa local, sense límits.

És un programa molt intuïtiu, disposa d’una empresa d’exemple i també un conveni perquè puguis veure un cas real aplicat, a partir d’aquí pots crear tants com necessitis.

Gestió de nòmines i assegurances socials gratis

NOMINASOL és un programari que facilita qualsevol empresa la possibilitat de confeccionar les seves nòmines i gestionar les assegurances socials. S’adapta fàcilment a les necessitats dels usuaris i ofereix la informació de manera molt visual i atractiu.

És una aplicació laboral molt àmplia on no trobaràs a faltar cap funció que requereixis per a la gestió de nòmines de la teva personal.

Pagament de conceptes i jornada laboral

Disposes de la possibilitat d’ajustar un salari a líquid o brut. Càlculs complexos, ara molt senzills.

L’aplicació contempla totes les possibles configuracions de forma de cobrament i jornada de treball, (cobrament diari o mensual, jornada de treball a temps complet, parcial / percentatge i fins i tot pots marcar els dies i hores treballades a la setmana).

Per a aquells treballadors que té una jornada irregular i no treballen els mateixos dies cada setmana, el programa t’ofereix l’opció d’introduir en un calendari els dies i hores treballades.

Contractes

Els contractes oficials estan precarregats, incloent el document PDF associat a cada contracte. També disposa de la possibilitat de generar els fitxers necessaris per a la comunicació a la contractació i importar-los i tramitar des de la plataforma Contrat@.

Contrat@, Certific@2, AEAT, WinSuite, SILTRA

Amb aquest programari laboral podràs generar els fitxers necessaris perquè els puguis importar i tramitar a través de les plataformes de Contrat @ (comunicació a la contractació), Certific @ 2 (comunicació de certificats d’empresa).

També podràs crear els fitxers per gestionar les teves parts d’alta, baixa, variació de dades, assegurances socials, etc …, i importar-los a través de les aplicacions WinSuite o SILTRA de la Seguretat Social.

Gestió de liquidacions d’una manera molt senzilla

Des de la fitxa del treballador i amb tan sol indicar la data de finalització del contracte, el programa et permetrà obrir una nova finestra en la qual podràs seleccionar fàcilment els conceptes a pagar en la liquidació.

Ofereix la possibilitat de calcular la liquidació en cas que el nombre de dies d’indemnització per any sigui diferent en dos períodes del contracte segons la nova reforma laboral.

Revisions salarials

El programa t’ajuda a canviar les condicions salarials de forma còmoda i ràpida seleccionant el conveni i els conceptes. Quan posis el percentatge et va a proposar la quantitat final perquè només hagis de acceptar-la.

Importació de treballadors des de l’arxiu ITA

La finalitat d’aquesta opció és omplir automàticament la fitxa dels treballadors amb les dades obtingudes d’un fitxer ITA (informe de treballadors afiliats a un compte de cotització). Aquest fitxer pot obtenir-se mitjançant Xarxa Directe i és compatible amb el nostre programa de nòmines gratuït NOMINASOL.

Informe de volum de treball

NOMINASOL t’informa del nombre de nòmines calculades en totes les empreses del programa, així com de les altes i baixes de treballadors. Si ets assessor aquesta informació et serà de gran utilitat per poder generar la factura de serveis.

Avisos als venciments de contracte

És possible activar una opció perquè NOMINASOL et avisi de la data en què venç un contracte, el que et permet conèixer 20 dies abans de la finalització del mateix. L’avís es mostrarà en entrar al programa independentment de l’empresa des de la qual accedeixis.

Aquesta funció et permetrà informar als teus clients amb el temps suficient perquè puguin prendre la millor decisió.

Taules oficials

Tindràs actualitzats els calendaris laborals, les taules oficials de la Seguretat Social, bases, tipus i grups de cotització, els codis CNAE i els d’ocupació, així com les mútues i tot el relatiu als contractes i les seves taules.

També tindràs actualitzades les taules relatives a l’AEAT on intervenen les delegacions i administracions d’Hisenda, l’IRPF i activitats econòmiques,

Un motiu per estar tranquil, ja que ens ocupem de tot perquè sempre estiguis actualitzat.

Incapacitats i absències

Amb aquest programa de nòmines disposes d’una agradable i còmoda interfície per a la introducció de les dades generades per una incapacitat amb desplegables que et mostraran totes les possibles causes d’incapacitat.

Emet un llistat amb les incidències del mes o connecta’t al Sistema RED i envia les dades còmodament.

Exerceix un control sobre els treballadors registrant les absències i les seves causes, descompta dies complets o hores, especifica si és una vaga, vacances, assumptes propis, matrimoni, etc. i NOMINASOL calcularà la nòmina tenint en compte aquests factors.

NOMINASOL enllaça amb Office

Ofereix la funció d’exportar la informació dels informes i documents a PDF i als gestors de correu més populars, així com a suites ofimàtiques de l’estil d’Office de Microsoft i Open Office. Així es pot generar fulls de càlcul on realitzar anàlisis més detallades.

També fa servir els fitxers Excel i ASCII (TXT) per importar dades des d’altres aplicacions, facilitant el canvi de programa de nòmines.

Visiti la nostra botiga per adquirir NOMINASOL.

Contacti amb nosaltres per demanar més informació en cas de que necesiti una altre aplicació.

Acepto la Política de Privacitat